True Love Royal Glade – nos 4, 2x aport se zvěří – VÍTĚZ OVVR !!!