V letošním roce  úspěšně složily psí maturitu – OVVR:
Mayla
(Fergie x Harry), Jiji (Fergie x Rocko) a Pariska (GR)